Rehabilitacja w zespołach bólowych

Zespoły bólowe (kolan, kręgosłupa, barków itp.) spowodowane są najczęściej przeciążeniem danej części ciała i złą postawą, która w dużej mierze wynika ze złej ergonomii pracy oraz złych nawyków ruchowych wytworzonych podczas naszego życia. Rehabilitacja ta ukierunkowana jest na znalezienie przyczyny bólu i usunięcie jej.

50 zł / h rehabilitacji