Rehabilitacja po urazach ortopedycznych

  • Rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego
  • Rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
  • Rehabilitacja po długotrwałym unieruchomieniu np. złamaniu
  • Rehabilitacja po zerwaniu więzadeł np. zerwanie ACL
  • Rehabilitacja po zwichnięciach lub skręceniach
  • Rehabilitacja po artroskopii, artrotomii
  • Rehabilitacja po zerwaniu lub naderwaniu mięśni
  • Rehabilitacja po nadmiernym naciągnięciu mięśni

50 zł / h rehabilitacji